Chronische pijn- en vermoeidheid

Chronische pijn- en vermoeidheid is één van de ergste kwellingen die iemand kan treffen. De klachten zijn altijd aanwezig en zorgen voor een drastische verandering in de kwaliteit van leven. Chronische pijn- en vermoeidheid kan leiden tot depressiviteit, vermoeidheid en slapeloosheid, waardoor cliënten veelal steeds minder goed gaan functioneren. Dit komt omdat zij zich in een vicieuze cirkel bevinden: te hoge belasting – overbelasting – pijn – vermoeidheid – lagere belastbaarheid – overbelasting en steeds meer pijn. Als de belasting hetzelfde blijft en de belastbaarheid afneemt, dan leidt dit tot overbelasting.

Ergotherapie bij chronische pijn en vermoeidheidsklachten richt zich voornamelijk op het leren omgaan met de klachten en het optimaliseren van de leefstijl en leefwijze. Door inzicht te krijgen in de factoren die u klachten beïnvloeden, is het mogelijk de daginvulling aan te passen aan uw mogelijkheden en beperkingen. Op deze manier wordt de zelfredzaamheid vergroot en het gevoel van eigenwaarde hersteld.


De ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  • Optimaliseren van de belasting/belastbaarheid
  • Adviseren ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de omgeving
  • Bewustwording van het eigen handelen en houding