Dementie en mantelzorgers

Bij dementie ontstaat een geleidelijke achteruitgang in het functioneren, waardoor de zelfstandigheid in het dagelijks leven achteruit gaat. Mensen met dementie worden vaak ernstig beperkt in de uitvoer van alledaagse activiteiten zoals wassen en aankleden, koken en deelnemen aan de kaartclub. Dit komt doordat het onthouden van de informatie, het aanbrengen van een logische volgorde in de activiteit, maar ook het herkennen van voorwerpen en apparaten lastiger is en niet meer goed lukt. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verminderen. Mantelzorgers voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan.


De ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  • Aanleren van strategieën voor de zelfstandige uitvoer van activiteiten
  • Aanpassen van de fysieke en sociale omgeving
  • Adviseren en begeleiden van de mantelzorger gericht op omgaan met de zorgsituatie en voorkomen van overbelasting

Het doel van de ergotherapiebehandeling is om samen met u en uw naasten te zoeken naar mogelijkheden om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving en uw mantelzorger te ontlasten.


Effect van de therapie
Voor de oudere met dementie:
> vooruitgang in zelfstandigheid van dagelijkse activiteiten
> minder behoefte aan hulp
> een grotere kwaliteit van leven
> betere stemming
> meer plezier in activiteiten

Voor de mantelzorger:
> toename van gevoel van competentie en bekwaamheid
> toename van gevoel van controle over de situatie
> grotere kwaliteit van leven


Merel Janssen is gecertificeerd tot EDOMAH therapeut. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Uniek aan dit programma is dat zowel de behoefte van de cliënt als die van de mantelzorger centraal staan. Kijk voor meer informatie op de website van het EDOMAH programma.