Multiple Sclerose

Multiple Sclerose (MS) is een ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De isolatielaag rondom de zenuwen wordt aangetast, waardoor het centrale zenuwstelsel bepaalde signalen niet meer goed kan verwerken. MS kan een grote impact hebben op nagenoeg alle facetten van het dagelijks functioneren. Omdat MS een chronische ziekte is, is het belangrijk dat de cliënt om leert gaan met de beperkingen die de ziekte met zich mee brengt. Vermoeidheid zorgt vaak voor de grootste beperkingen, omdat het dagelijks leven hier fors door beïnvloed wordt. Daarnaast kunnen de volgende andere klachten voorkomen waarbij ergotherapie van betekenis kan zijn:

  • Pijnklachten
  • Spierzwakte- en stijfheid
  • Cognitieve problematiek (o.a. problemen in het denken, geheugen, aandacht)

Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen van MS bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel van de ergotherapiebehandeling is om samen met u te zoeken naar mogelijkheden om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving.


De ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  • Optimaliseren van de belasting/belastbaarheid
  • Adviseren ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de omgeving
  • Leren omgaan met dubbeltaken en toepassen van compensatietechnieken
  • Adviseren en begeleiden van mantelzorgers

Lotus ergotherapie is aangesloten bij het regionale netwerk van MS zorg Nederland. Hierin werken zorgverleners, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose en hun naasten, intensief met elkaar samen. Het netwerk van regio Venlo bestaat onder andere uit MS neurologen, revalidatieartsen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Kijk voor meer informatie op de website van MS zorg Nederland.