Neurologische aandoeningen

Bij neurologische aandoeningen kunt u bijvoorbeeld denken aan een hersenbloeding, Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) en de ziekte van Parkinson. Onze hersenen regelen alles wat we doen, denken en voelen. Wanneer er schade optreedt in een bepaald deel van de hersenen, kan ons gehele systeem verstoord raken. Afhankelijk van de ernst en plaats van het letsel kan er sprake zijn van zichtbare- en onzichtbare gevolgen in het functioneren, waardoor de uitvoer van dagelijkse activiteiten minder vanzelfsprekend kan zijn. De ergotherapiebehandeling is gericht op herstel en leren omgaan met de beperkingen die de neurologische aandoening met zich mee brengt.


De ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  • Trainen van vaardigheden en activiteiten
  • Inzicht geven in en leren omgaan met cognitieve beperkingen
  • Adviseren ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het aanpassen van de omgeving
  • Leren omgaan met dubbeltaken en toepassen van compensatietechnieken
  • Adviseren en begeleiden van mantelzorgers

Indien van toepassing passen wij de volgende richtlijnen toe;  Ergotherapierichtlijn CVA, richtlijn Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson, richtlijn Ergotherapie bij ALS of de Ergotherapierichtlijn Vermoeidheid.