De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie de ziekte van Parkinson heeft kan uiteenlopende klachten hebben, de ziekte van Parkinson is een complexe aandoening, waarbij onder andere de volgende klachten kunnen voorkomen:

  • Trillen van de handen of benen
  • Trager worden van bewegingen
  • Stijfheid van de spieren
  • Evenwichts- en houdingsproblemen
  • Spraakproblemen

Bovengenoemde klachten is een greep uit de symptomen die zich voordoen bij de ziekte van Parkinson. Andere klachten die ook optreden zijn trager denken, verminderde reuk, slaapproblemen en stemmingsproblemen. De genoemde klachten treden lang niet bij alle patiënten op. De ernst en het beloop van de ziekte verschilt ook van patiënt tot patiënt. De ergotherapeut leert, ondanks de klachten, uw zelfstandigheid te behouden en/of te optimaliseren.


De ergotherapie behandeling kan bestaan uit:

  • Trainingen geven aangaande het verplaatsen binnen- en buitenshuis
  • Begeleiden en adviseren van de mantelzorger
  • Helpen bij het aanvragen en gebruik van hulpmiddelen, aanpassingen en/of voorzieningen
  • Meedenken voor een oplossing bij bijvoorbeeld, het uit/in bed komen en/of wassen en aankleden of als er problemen zijn tijdens het koken.

Lotus ergotherapie is aangesloten bij het regionale netwerk van ParkinsonNet Nederland. Hierin werken zorgverleners, gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten, intensief met elkaar samen. Het netwerk van regio Venlo – Venray  bestaat onder andere uit neurologen, revalidatieartsen, Parkinson verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen. Kijk voor meer informatie op de website van ParkinsonNet.