Valpreventie

Vallen is onder ouderen een veelvoorkomend probleem. Ongeveer 30% van de thuiswonende ouderen valt minstens één keer per jaar. Cijfers tonen aan dat bij het ouder worden de kans op een valincident toeneemt. De gevolgen van een val kunnen groot zijn; mensen verliezen hun zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mobiliteit. Dit kan zorgen voor een versneld verouderingsproces of een sociaal isolement. De inzet van ergotherapie kan bijdragen aan het voorkomen van vallen om op die manier de veiligheid en zelfstandigheid te optimaliseren.


De ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  • Inventarisatie van valrisico factoren
  • Aanleren van andere gewoontes
  • Observeren en analyseren van het handelen
  • Veranderen/verbeteren van de fysieke omgeving

Lotus ergotherapie komt bij u op huisbezoek om het vallen in kaart te brengen. Door middel van praktische, concrete handvaten proberen wij het risico op vallen in de toekomst zoveel mogelijk te verkleinen. Hiervoor richten wij ons enerzijds op het uitvoeren van handelingen, anderzijds op het aanpassen van de woonomgeving.


Bij ergotherapeutische vragen omtrent valpreventie werken wij volgens de vernieuwde evidence-based Ergotherapierichtlijn Valpreventie. Op deze manier kunnen wij de hoogste kwaliteit van zorg waarborgen, doordat wij gebruik maken van de meest recente inzichten op dit gebied.