Ergotherapie?

Ergotherapie draait om het concrete, praktische handelen van alledag. Een ergotherapeut kan u helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven functioneren. De behandeling is gericht op herstel, ontwikkeling of het voorkomen van achteruitgang. Hierbij kunt u denken aan problemen op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, vervoer en het uitvoeren van werk en hobby’s. De behandeling kan bestaan uit training van vaardigheden, advisering en/of coaching. Ook kunnen wij zo nodig begeleiden bij de aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen, en geven wij advies over aanpassingen in de woon- of werksituatie. De kracht van ergotherapie is het slim gebruik maken van de mogelijkheden van elke cliënt, om op die manier de beperkingen te omzeilen.

Enkele praktijkvoorbeelden waarbij de ergotherapeut ingeschakeld kan worden:

  • Problemen met betrekking tot de zelfverzorging, bijvoorbeeld met het wassen, aankleden of de toiletgang
  • De uitvoer van huishoudelijke taken, zoals koken, schoonmaken of boodschappen doen lukt niet meer naar wens
  • Moeite met transfers, bijvoorbeeld het in- en uit bed komen of opstaan uit een stoel
  • Problemen met het verplaatsen buitenshuis, vraag voor advies en training met een scootmobiel of driewielfiets
  • Beperkt in het uitvoeren van hobby’s, zoals kaarten, tuinieren of handvaardigheid

Doelgroepen

Lotus ergotherapie behandelt alle (jong)volwassenen en ouderen die lichamelijke en/of cognitieve beperkingen ervaren en daardoor de alledaagse handelingen niet meer naar wens kunnen uitvoeren. Dit kan komen door een ziekte, trauma, handicap of overbelasting.


Vergoeding

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep en is opgenomen in het basispakket van iedere zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar. In sommige gevallen kunt u via uw aanvullende verzekering meer behandeluren (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Dit kunt u navragen bij uw eigen verzekeraar. Ook een aanvraag voor mantelzorgers of advies aan de thuiszorg kan door de zorgverzekeraar vergoed worden. Lotus ergotherapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars, zodat de behandeling rechtstreeks wordt gedeclareerd. De 10 behandeluren ergotherapie vallen onder het eigen risico.

Als de polis van uw zorgverzekering ontoereikend is, kunt u besluiten de resterende behandelingen voor ergotherapie zelf te betalen. Wij hanteren de tarieven zoals beschreven in bijgevoegd document.

Tarievenlijst 2018


Algemene voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

Algemene voorwaarden


Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In onderstaand document brengen wij u op de hoogte van de verzameling van gegevens, wat hiermee gebeurd en waarom we deze gegevens verzamelen.

Privacyverklaring

Gehinderd in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten? Reden om een afspraak te maken!